Skip to Main Content
MindSumo allows students to solve real-world projects from the world’s largest companies. Propose the next big idea and gain experience for job opportunities.

Applying for a scholarship? Check out our scholarship essays database>

Sample cover letter for Internship position at PWC

POSITION:

Analyst

Krzysztof Szułdrzyński jest partnerem zarządzającym w dziale audytu i usług doradczych w PWC Polska. Od 1 Lipca 2014 roku kieruje działem Assurance.

W ostatnich latach jego działania koncentrowały się na rozwoju usług związanych z audytem i doradztwem w zakresie szeroko pojętego systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw: procesów i kontroli, systemów informatycznych, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Obecnie stoi na czele 300-osobowego zespołu Risk Assurance Solutions (RAS) w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, świadczącego tego typu usługi.

Krzysztof był ekspertem w zakresie kontroli wewnętrznej ładu korporacyjnego w latach 2005-2007. Prowadził lub brał udział jako ekspert w wielu dużych projektach wdrożenia wymogów Sarbanes – Oxley w Polsce i Europie Centralnej.

Od kilku lat Krzysztof współpracuje z Radami Nadzorczymi polskich spółek giełdowych w ramach Forum Rad Nadzorczych, którego jest współtwórcą i organizatorem. Zasiada też w Komitecie Dobrych Praktyk Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA) i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, natomiast od prawie 10 lat zajmuje się doradztwem w dziedzinie optymalizacji kontroli i procesów biznesowych.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie.

Krzysztof związany jest z PwC od prawie dwóch dekad. Mówi biegle po polsku, angielsku i włosku. Jest żonaty, ma dwie kilkunastoletnie córki, a wolny czas najchętniej spędza słuchając muzyki i podróżując.

Fact: Google is more likely to hire you if your resume includes side projects. Explore company projects on MindSumo
Enter your info to sign in
 
 
 
or sign in with
Contact Us