MindSumo allows students to solve real-world projects from the world’s largest companies. Propose the next big idea and gain experience for job opportunities.

Applying for a scholarship? Check out our scholarship essays database>

Sample cover letter for Internship position at Swedish Embassy in Chile

POSITION:

Intern

GOT THE JOB? Yes

Hej!

Mitt namn är I..... och jag är för närvarande i slutfasen av mina studier på kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet. Programmet är tvärvetenskapligt då det kombinerar ämnena internationella relationer, utvecklingsstudier, nationalekonomi samt humanekologi för att studera frågor kring globalisering, rättvisa och hållbar utveckling. Min huvudsakliga inriktning är utvecklingsstudier men jag har även läst flera fristående kurser i latinamerikastudier. Det är med stor förväntan och nyfikenhet som jag nu söker denna praktikplats i hopp om att jag kan få en djupare förståelse för hur Sverige arbetar med utvecklingsfrågor på utrikespolitisk nivå i Latinamerika.

Mitt starka engagemang för samhällsutveckling har funnits så länge jag kan minnas och är rotat i mitt intresse för människor och kulturer. Jag är fast övertygad om att det är i mötet med människor från olika kulturer som vi är mest kreativa och kan hitta lösningar till gemensamma problem. Jag tror att diplomatiska förbindelser har en central roll i detta sammanhang och vill gärna lära mig mer om hur diplomati kan verka för ett mer hållbart och rättvist samhälle. Därtill har jag ett särskilt intresse för Latinamerika som region, delvis för att jag har rötter i Panama och har vistats en hel del i regionen men även för att jag fascineras av de kontraster och den kulturella bredd som hittas på kontinenten. Som följd av detta pratar och skriver jag flytande spanska och känner mig trygg i att använda språket i en professionell miljö.

Genom mitt ideella engagemang och studier i frågor som rör Latinamerika har jag goda kunskaper om Chiles historiska utveckling samt den sociala och politiska situation som råder i landet idag. Min huvudsakliga inriktning på utvecklingsstudier har givit mig goda kunskaper i det globala utvecklingssamarbetet, särskilt när det gäller Sveriges bilaterala förbindelser och dess värdegrunder. Givet ambassadens arbete för handelsfrämjande tror jag därtill att de kunskaper i CSR och hållbar utveckling som jag tillskansat mig genom min akademiska utbildning kan vara en god tillgång samtidigt som jag tror att det skulle vara mycket lärorikt och värdefullt för mig att se hur ambassaden praktiskt arbetar med dessa frågor i sin dagliga verksamhet.

För tillfället arbetar jag med min kandidatuppsats som behandlar kvinnligt politiskt ledarskap bland ursprungsfolk i Panama. Jag blev i våras tilldelad ett MFS-stipendium av Sida för att genomföra ett två månader långt fältarbete för att samla in primärdata till den. Dessförinnan deltog jag i en fältkurs förlagd i Vietnam där jag och mina kurskamrater i samarbete med studenter från universitetet i Hanoi bedrev forskning kring utvecklingsfrågor. Förutom att ha satt min analytiska förmåga på prov har dessa erfarenheter varit ovärderliga i utvecklandet av mina kommunikativa färdigheter, något som jag tror kan vara till stor nytta i det representativa och informativa arbete som ambassaden gör.

Jag är en öppen och prestigelös person som gärna tar egna initiativ om möjlighet finns. Genom diverse arbeten och ideella engagemang har jag utvecklat en god organisationsförmåga och trivs med att arbeta självständigt likväl som i team.

Detta var en kortare presentation av mig där jag hoppas att jag lyckats förmedla varför jag skulle vara en god kandidat för praktiktjänstgöring hos er.

Med vänliga hälsningar

....See our template for making your own punchy cover letter
Fact: Google is more likely to hire you if your resume includes side projects. Explore company projects on MindSumo