MindSumo allows students to solve real-world projects from the world’s largest companies. Propose the next big idea and gain experience for job opportunities.

Applying for a scholarship? Check out our scholarship essays database>

Sample cover letter for Internship position at facebook

POSITION:

analztis

ráda bych projevila svůj zájem o nabízenou pracovní stáž pro studenty ve vaší společnosti.

V současné době studuji v navazujícím magisterském programu obor Provoz a Economika na České zemědělské univerzitě v Praze . Bakalářské studium jsem absolvovala v Ruské Federaci, obor - účetnictví, analýza a audit. Mohu také doložit své jazykové vzdělání certifikátem B2 angličtina a čeština. K zdokonalení mých jazykových dovedností mi velmi pomohl i roční pobyt na Erasmu v Řecku a 4 měsíční pobyt v USA. Nebojím se ani komunikace ve španělském a ruském jazyce.

Kromě mých jazykových dovedností mohu nabídnout zatím převážně teoretické znalosti nabyté mým šestiletým studiem na vysoké škole. Jsou to především znalosti z oblasti podnikového hospodářství, účetnictví, financí, bakalářská práce na téma Analýza hmotného majetku v podniku. Některé z těchto znalostí jsem do této doby měla možnost ověřit si pouze během povinné dvouměsíční praxe v soukromé daňové kanceláři.

Nebojím se jakékoli práce, která bude rozvíjet mou osobnost. Jsem otevřená novým podnětům, nedělá mi problémy začlenit se do kolektivu. Pracuji samostatně i v týmu, jsem flexibilní, spolehlivá.See our template for making your own punchy cover letter
Fact: Google is more likely to hire you if your resume includes side projects. Explore company projects on MindSumo