MindSumo allows students to solve real-world projects from the world’s largest companies. Propose the next big idea and gain experience for job opportunities.

Applying for a scholarship? Check out our scholarship essays database>

Sample cover letter for Internship position at facebook

POSITION:

analztis

ráda bych projevila svůj zájem o nabízenou pracovní stáž pro studenty ve vaší společnosti.

V současné době studuji v navazujícím magisterském programu obor Provoz a Economika na České zemědělské univerzitě v Praze . Bakalářské studium jsem absolvovala v Ruské Federaci, obor - účetnictví, analýza a audit. Mohu také doložit své jazykové vzdělání certifikátem B2 angličtina a čeština. K zdokonalení mých jazykových dovedností mi velmi pomohl i roční pobyt na Erasmu v Řecku a 4 měsíční pobyt v USA. Nebojím se ani komunikace ve španělském a ruském jazyce.

Kromě mých jazykových dovedností mohu nabídnout zatím převážně teoretické znalosti nabyté mým šestiletým studiem na vysoké škole. Jsou to především znalosti z oblasti podnikového hospodářství, účetnictví, financí, bakalářská práce na téma Analýza hmotného majetku v podniku. Některé z těchto znalostí jsem do této doby měla možnost ověřit si pouze během povinné dvouměsíční praxe v soukromé daňové kanceláři.

Nebojím se jakékoli práce, která bude rozvíjet mou osobnost. Jsem otevřená novým podnětům, nedělá mi problémy začlenit se do kolektivu. Pracuji samostatně i v týmu, jsem flexibilní, spolehlivá.See our template for making your own punchy cover letter
Fact: Google is more likely to hire you if your resume includes side projects. Explore company projects on MindSumo
Want to stay up to date with new challenges? Follow us on Instagram under @mindsumo!