MindSumo allows students to solve real-world projects from the world’s largest companies. Propose the next big idea and gain experience for job opportunities.

Applying for a scholarship? Check out our scholarship essays database>

Sample cover letter for Internship position at facebook

POSITION:

business analyst

Återanvändning - hållbarheten i ett nötskal.

”Köp, slit och släng” var en uppmaning som gav oss uttrycket ”slit-och-släng-samhället” (www.ne.se). I dagens hållbarhetsdiskussion är uppmaningen så politiskt inkorrekt man kan tänka sig. Under 2012 slängde vi i Sverige 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Mindre än en procent lämnas kvar i marken på någon soptipp (”deponi”), drygt hälften eldas upp och ger oss energi. En tredjedel återvinns som materialråvara och 15 % blir ny jord (Avfall Sverige, 2013). Naturvårdsverket har som en central uppgift att förebygga avfall och, då det inte går, öka återanvändning och återvinning av avfallet (Regeringens regleringsbrev, Naturvårdsverket, 2012-12-20). Logiken följer en så kallad ”avfallstrappa” där deponi är längst ner. Första trappsteget är energiåtervinning, nästa är materialåtervinning följt av materialåteranvändning. Översta trappsteget är förebyggande av avfall, det vill säga att en produkt inte genererar något avfall överhuvudtaget.

Det kostar pengar att ta miljöhänsyn. I Sverige organiseras hanteringen av hushålls-avfallet via kommunala återvinningscentraler. Där kan en familjs garagerensning sorteras i metall, papper, plast och andra materialkategorier. Det slängs även mat och trädgårdsavfall och det kastas ofta fullt fungerande datorer, vitvaror, kläder, maskiner och redskap som till slut har varit mer i vägen än till nytta och glädje för ägaren.

Under 2012 satsar innovationsmyndigheten Vinnova, på ett utvecklingsprojekt som går ut på att ta fram nya affärsidéer och -modeller för att återanvända saker som kastas på återvinnings-centralerna. Det är tydligt i linje med Naturvårdsverkets uppdrag och ännu ett tecken på att hållbarhet är på den offentliga dagordningen för att stanna. Sedan många år tillbaka har det funnits etablerade privata kanaler för återanvändning, t ex radannonser i dagstidningar, second-hand-affärer, Blocket och olika välgörenhets-organisationer, t ex Emmaeus Björkå och Myrorna. Just Myrorna har tagit second-hand-idén ett steg längre genom en butiksetablering på Emporia i Malmö (Sydsvenskan, 131005). Nu är det den offentliga sektorn som flyttar fram positionerna. See our template for making your own punchy cover letter
Fact: Google is more likely to hire you if your resume includes side projects. Explore company projects on MindSumo